X


Vejle er kommunens største by og hele kommunens vækstdynamo - begunstiget af en fantastisk beliggenhed, der gør, at mange ting kommer lettere til Vejle end til så mange andre byer, og dét må aldrig blive en sovepude.

Verden forandrer sig, og vi skal ikke forvente, at vores placering automatisk bringer vækst og jobs. Vi skal slås mere og hårdere for, at tingene kommer til Vejle.
En af Vejles største styrker er det meget stærke handelsliv, der er centreret om den meget stærke gågade. Denne styrke er ingen selvfølge. Vi ved fra andre byer at få fejlbeslutninger kan vende udviklingen negativt i løbet af kort tid.

Analyser viser store udfordringer for Vejles detailhandel. Derfor skal vi skaffe os grundig viden om udviklingen for detailhandelen i Vejle. Der skal laves en tilbundsgående analyse af fremtidens detailhandel i Vejle såvel som i centerbyerne. 

siminsaghsiminsagh


Læs mere om vores visionerVejle - trafikafvikling og klimasikring

Vi er afhængig af fremkommelighed i Vejle by, men vores trafiksystem er uhyre sårbart. Vi vil have gennemanalyseret trafikken i Vejle, så vi kan lave en holdbar helhedsplan for, hvordan trafikafviklingen i Vejle bliver bedst mulig.
Vejle ligger lavt og er dermed sårbar overfor oversvømmelser. Vi kan ikke leve med, at store dele af midtbyen står under vand fra tid til anden. Derfor skal vi afsætte midler til klimasikring.

Vil du det samme som os? ... meld dig ind og bliv en del af vores fællesskab.

Medlemskab af Det Konservative Folkeparti i Vejle koster 100,- kr. det første år. Derefter 350,- kr. årligt

Du kan melde dig ind via SMS ”Kons Dit Navn” til 1910 eller via partiets hovedorganisation - klik her.

Du kan støtte vores arbejde via SMS med teksten “Kons vejle 150” -  “150" er det beløb, som  du ønsker at støtte med.

Har du spørgsmål så kontakt Formand Lena Hesel - 29 24 69 49 - lena@hesel.dk