X

Kandidater Vejle Kommune

#KV17 // Kommunalvalg 2017

Dan Arnløv

#1 // Spidskandidat til Vejle byråd

Ordentlighed tilbage

Vejle kommune har i den forgangne valgperiode været igennem alt for mange skandaler - der er i dag for få politikere i Vejle byråd der tør sige fra og bekæmpe misbrug og skandaler.

Er du træt af skandaler og politikere der sætter sig selv før kommunens borgere, så støt en af de få vagthunde, borgerne har i Vejle byråd.

Byplanlægning og trafik

I Vejle kommune er det som om det næste byggeprojekt altid er vigtigere end de mennesker, der allerede bor her. ... ... ... [læs mere ]


DE KONKRETE / De helt konkrete tiltag, som jeg vil arbejde for:

 • Arbejde for en ringvej rundt om Vejle.
 • Kæmpe for bedre trafikplanlægning i Vejle by.
 • Kæmpe imod lukningen af Sønderbrogade i Vejle.
 • Afskaffe dækningsafgiften og skabe flere jobs i kommunen.
 • Forkorte skoledagen for børnene og indføre tolærerordning.
 • Fortsætte med at tale imod skandaler og misbrug og forsvare borgernes rettigheder.
 • Skabe mere fleksible vilkår for børnefamilier ved, at afskaffe ferielukning i daginstitutioner.
 • Forsvare de grønne områder i byerne og arbejde for et stort grønt rekreativt område ved Rosborg.

DanArnloev

arnloev (facebook profil)

StemDanArnloev (facebook politiker side)

daajo@vejle.dk

25 47 35 35
Læs mere om Dan Arnløv


Kim Hesel

#2 // Topkandidat til Vejle byråd

Jeg ønsker en by og et bystyre, der sætter ordentlighed i centrum

Et bystyre, der tager borgerhenvendelser seriøst således, at der er grobund for forståelse og tillid, og et bystyre hvor vi arbejder for brede beslutninger, gerne over midten af byrådet, og hvor vedligehold er vigtige end monumenter. Hellere få lappet hullerne i vejene og tømt tagbrønde og afløb end bygge nye haller.

Vores erhvervsliv skal serviceres hurtigt, billigt og effektivt og dækningsafgiften skal fjernes sådan, at vores erhver ... ... ... [læs mere ]


DE KONKRETE / De helt konkrete tiltag, som jeg vil arbejde for:

 • Obligatorisk ”Danskheds” undervisning af flygtninge/indvandrere
 • Sund, frisk og velsmagende mad i ældreplejen
 • Nej tak til indførsel af sociale klausuler
 • Garanteret børnepasning fra dag 1 - og med færrest mulige lukkedage
 • Udvidet kontakt mellem skole og hjem – hvor det er nødvendigt
 • Dækningsafgiften sidste halvdel fjernes endeligt

KimHesel

kim.hesel (facebook profil)

xhesel (facebook politiker side)

kim@hesel.dk

40 42 01 23
Læs mere om Kim Hesel


Gitte Eriksen

#3 // Kandidat til Vejle byråd

Erhvervslivet

I Vejle Kommune skal vi sikre ordentlige muligheder for erhvervslivet, og tænke erhvervsmæssig vækst og udvikling ind i lokalplanerne. Vi skal sikre et godt funderet erhvervsliv der har plads til lærlinge, seniorer der er slidt op fysisk grundet arbejde samt ikke mindst, en fremtidig udvikling og vækst.

Miljøet

Samtidig med kommunens udvikling, skal vi tænke en større indsats på miljøområdet ind i udvidelser og nybyggeri. Fra lavere afgifter på elbiler og solceller samt jordvarme til r ... ... ... [læs mere ]


DE KONKRETE / De helt konkrete tiltag, som jeg vil arbejde for:

 • Bedre infrastruktur i Vejle.
 • Større indsats på miljøområdet.
 • Flere studieboliger og grønne fællesområder.

Læs mere om Gitte Eriksen


Flemming Agerskov

#4 // Kandidat til Vejle byråd

#3 // Kandidat til Regionsrådet i Syddanmark

Respekten tilbage til folkeskolen

Respekten skal tilbage til folkeskolen, giv skolerne opgaven, ansvaret,og skab gode rammer for fysisk og mental trivsel elever som lærere. Den fysiske sundhed skal fremmes, så den kan bruges til at fremme den nødvendige indlæring. Ingen bør forlade folkeskolen uden faglige minimums færdigheder. 

Styr på Vejles trafikale udfordringer

Styr på Vejles trafikale udfordringer med respekt for byen og dens historie. Hvis Vejle skal komme på forkant med de trafikale udfordringer, s&ar ... ... ... [læs mere ]


DE KONKRETE / De helt konkrete tiltag, som jeg vil arbejde for:

 • Stands regnearkstyranniet – lyt til dem der har ansvaret – og giv dem ansvaret tilbage.
 • Stop den kommunale centralisering - lad borgerne uden for Vejle føle at det også er deres kommune.
 • Koordiner sundhed med regionen, så det er patientens ve og vel der er i fokus og ikke kassetænkning.

Læs mere om Flemming Agerskov


Jens Erik Høj-Pedersen

#5 // Kandidat til Vejle byråd

Eleverne i folkeskolen skal have en kortere skoledag.

Udover at skoledagen skal være kortere skal det også være uden påtvungne lektiecafetimer, så eleverne har tid til fritidsinteresser, idræt og fritidsjob.

Unge der er psykisk sårbare har brug for hjælp og støtte så hurtigt som muligt. Således at deres sygdomsforløb ikke udvikler sig og forværres. Der skal gives hjælp og støtte til pårørende således at den unges netværk styrkes.

Den offentlige service forbedres og udvikles ... ... ... [læs mere ]


DE KONKRETE / De helt konkrete tiltag, som jeg vil arbejde for:

 • Kortere skoledage.
 • Hurtig indsats og hjælp til psykisk sårbare unge.
 • Opførelse af et nyt plejecenter i Børkop nu, så ingen ældre skal tvinges væk fra Børkop.

StemJensErikHoej (facebook politiker side)

jehp82@gmail.com
Læs mere om Jens Erik Høj-Pedersen


Henrik Sandholm

#6 // Kandidat til Vejle byråd

#25 // Kandidat til Regionsrådet i Syddanmark

Jeg vil have respekten for den enkelte borger tilbage.

Vejle Kommune er blevet så stor, at den enkelte borgers behov nemt bliver overset. Det må aldrig være kommunens lukkedage, der dikterer hvornår vi holder ferie, eller kommunes åbningstider som bestemmer hvornår vi skal tage fri fra arbejde. Vi skal have mere fleksible åbningstider hos kommunen og offentlige institutioner, med så få lukkedage som muligt. Når der er ferie, skal der være feriepasning i lokale institutioner eller med lokalt personale hvor der er åbent.

Som borger skal vi o ... ... ... [læs mere ]


DE KONKRETE / De helt konkrete tiltag, som jeg vil arbejde for:

 • Feriepasning i lokale institutioner eller med lokalt personale.
 • Bedre indkøbsaftaler, så det offentlige også kan handle lokalt.
 • Stoppe udbygningen af Tinghøj og finde en bedre placering til de svært psykisk syge.
 • Mere fleksible åbningstider hos kommunen og offentlige institutioner, med så få lukkedage som muligt.

Læs mere om Henrik Sandholm


Bent Eskesen

#7 // Kandidat til Vejle byråd

Nytænkning kræves - med 35 - 40 procent flere ældre i 2033

Vejle skal være på forkant med at opfylde forventningerne fra de nye og størregenerationer af ældre. Her skal tænkes i blandt andet nye boformer og miljøer.

Vejle skal udvikle fremtidens senior-/ældre-/plejeboliger eller måske helt enkelt
2020’ernes bolig. Dette skal ske i samarbejde mellem enkeltpersoner, organisationer
og kommune. Med de kreative og erfarne aktører, der findes lokalt, kan der skabes
spændende resultater.

Di ... ... ... [læs mere ]


DE KONKRETE / De helt konkrete tiltag, som jeg vil arbejde for:

 • Mere åbenhed, klar og rettidig kommunikation til borgerne.
 • Iværksætte arbejdet med fremtidens boligområder, hvor nye boligformer og miljøer kan udvikles.
 • Vejle infrastruktur skal nytænkes. Fortidens lappeløsninger har været alt for dyre både i penge og tid.

Læs mere om Bent Eskesen


Læs om vores visionerFolkeskolen - skal give dygtige og dannede elever

Verden stiller højere krav til de kommende voksne end nogensinde før og den verden, der bliver mere og mere koncentreret omkring individet på trods af, at vi ved, at mennesker er stærkere og opnår mere i samarbejde med hinanden, skal vores børn udrustes til at navigere.
De skal have sans og forståelse for demokratiet og skal have lyst til at lære, og derfor skal de have erhvervsrettet undervisning, så de forstår dels formålet med skolegangen og de enkelte fag og dels sammenhængen mellem skole og erhverv.

Jelling

Vi skal være stolte over udviklingen i Jelling, men vi skal også huske, at mange har deres hverdag i Jelling, og at deres dagligdag skal fungere, og derfor skal vi med realistiske investeringer løse de infrastrukturmæssige udfordringer, der fortsat er i Jelling midtby.Vil du det samme som os? ... meld dig ind og bliv en del af vores fællesskab.

Medlemskab af Det Konservative Folkeparti i Vejle koster 100,- kr. det første år. Derefter 350,- kr. årligt

Du kan melde dig ind via SMS ”Kons Dit Navn” til 1910 eller via partiets hovedorganisation - klik her.

Du kan støtte vores arbejde via SMS med teksten “Kons vejle 150” -  “150" er det beløb, som  du ønsker at støtte med.

Har du spørgsmål så kontakt Formand Lena Hesel - 29 24 69 49 - lena@hesel.dk