X


  

Kandidater Vejle Kommune

#KV17 // Kommunalvalg 2017

Dan Arnløv

#1 // Spidskandidat til Vejle byråd

Desværre har Vejle kommune været rigtig meget i medierne det sidste årstid - desværre ikke med positive historier, hvoraf de mest omtalte er Havnesagen og Handicapcentersagen. Jeg har haft en meget aktiv rolle i at afdække disse sager. Ikke fordi jeg ser min politiske rolle som oprydder, men fordi jeg ikke kan ikke se bort, når jeg opdager uordenlighed. Men Vejle er bestemt ikke kun disse uheldige sager.

Vejle er meget mere - nemlig en stærk kommune med perfekt placering og rigtig god infrastruktur. Vi har mange ressourcestærke borgere og mange gode virksomheder, men jeg tror på, at det kan blive endnu bedre.

Vejle skal være kendt som kommunen, der giver alle mulighed for at have at aktivt idrætsliv - for det holder folk glade og sunde, og det tiltrækker nye indbyggere, at der er idrætsformer til alle.

Derfor er det vigtigt med investeringer i idrætsområdet. Vi skal klimasikre vores fodboldbaner, modernisere vores idrætshaller så de er mere fleksible og klar til fremtiden.

Vejle ligger lavt på Dansk Industris rangliste, og der sælges næsten ikke jord til nye virksomheder i kommunen. Det skal vi ændre ved en målrettet indsats.

Vejle kommune er nødt til at sende et klart signal til erhvervslivet - vi vil vækst i Vejle kommune. Derfor skal vi helt have fjernet erhvervsskatten dækningsafgiften, og vi skal fjerne byggesagsgebyrerne, det har mange af vores konkurrende nabokommuner allerede gjort.
daajo@vejle.dk
25 47 35 35

Kim Hesel

#2 // Topkandidat til Vejle byråd

Jeg ønsker en by og et bystyre, der sætter ordentlighed i centrum og tager borgerhenvendelser seriøst således, at der er grobund for forståelse og tillid.

Et bystyre, hvor vi arbejder for brede beslutninger, gerne over midten af byrådet, og hvor vedligehold er vigtige end monumenter. Hellere få lappet hullerne i vejene og tømt tagbrønde og afløb end bygge nye haller.

Vores erhvervsliv skal serviceres hurtigt, billigt og effektivt og dækningsafgiften skal fjernes sådan, at vores erhvervsliv er konkurrencedygtig med vore nabobyer. Alt sammen for, at vi dels kan beholde arbejdspladserne i Vejle, dels for at der skabes så mange nye arbejdspladser som muligt.

Kommunens ansatte skal udsættes for mindre kontrol og mere tillid, så deres tid bliver brugt effektivt til det, de reelt er ansat til og ikke på skemaudfyldning.

Vi skal sætte krav til kvaliteten af nybyggeri og/eller ændringer, for det er generationerne efter os, der skal leve med det - helt generelt skal vi på alle områder fremme de langsigtede løsninger frem for de kortsigtede.

Ikke mindst, skal vi have en ordentlig og værdig ældrepleje. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at vores forældre og bedsteforældre ikke kan komme i bad når de ønsker det, og at de ikke får en ordentlig, sund og velsmagende mad.

Helt grundlæggende skal tankegangen være, at kommune er til for borgerne - ikke omvendt.

Gitte Spanglev Eriksen

#3 // Kandidat til Vejle byråd

Flemming Agerskov

#4 // Kandidat til Vejle byråd

#3 // Kandidat til Regionsrådet i Syddanmark

Ordentlighed skal være hovedmålet for mit arbejde i regionsrådet i Region Syddanmark. Der skal være åbenhed og gennemsigtighed i det politiske arbejde Baggrunden for valgte beslutninger skal være hvad tjener borgerne bedst.

Der skal være åbenhed om prioriteringer - også de svære - som ansvarlige politikere skal være klar til at tage Vi skal være på forkant. Svære beslutninger, der tages under pres giver ofte dårlige resultater.

Tværregionalt samarbejde og koordination skal fremmes der skal ske en meget større koordination på alle områder. Det gælder også det grænsenære.

Regionsrådet skal presse på de folketingsbeslutninger, der laver detaljerede indgreb i de regionale budgetter, gennem detailstyring.

Udviklingen i vores fremtidige region skal være på forkant med det øvrige Danmarks og grænseområders. Det skal ses med stor velvilje mod nye ideer og tiltag, men med respekt for kultur-og miljømæssige værdier.

Gør Region Syddanmark grøn igen - Stem konservativt.
flemming.agerskov@live.com
41 90 63 57

Jens Erik Høj-Pedersen

#5 // Kandidat til Vejle byråd

Henrik Sandholm

#6 // Kandidat til Vejle byråd

#25 // Kandidat til Regionsrådet i Syddanmark

Se det nuværende byråd og læs mere om byrådets arbejde på Vejle.dk

Læs om vores visionerBørkop og Brejning - attraktiv for familier

Børkop og Brejning området er en bosætningsmagnet - den smukke natur og gode beliggenhed tiltrækker rigtig mange af kommunens tilflyttere.
Derfor skal vi være på forkant med udviklingen og i tide investere i nye dagsinstitutioner og skoleudbygninger og sikre, at der skabes gode rammer for børn og unges aktiviteter samt et stærkt handelsliv.

Folkeskolen - skal give dygtige og dannede elever

Verden stiller højere krav til de kommende voksne end nogensinde før og den verden, der bliver mere og mere koncentreret omkring individet på trods af, at vi ved, at mennesker er stærkere og opnår mere i samarbejde med hinanden, skal vores børn udrustes til at navigere.
De skal have sans og forståelse for demokratiet og skal have lyst til at lære, og derfor skal de have erhvervsrettet undervisning, så de forstår dels formålet med skolegangen og de enkelte fag og dels sammenhængen mellem skole og erhverv.Vil du det samme som os? ... meld dig ind og bliv en del af vores fællesskab.

Medlemskab af Det Konservative Folkeparti i Vejle koster 100,- kr. det første år. Derefter 350,- kr. årligt

Du kan melde dig ind via SMS ”Kons Dit Navn” til 1272 eller via partiets hovedorganisation - klik her.

Du kan støtte vores arbejde via SMS med teksten “Kons vejle 150” -  “150" er det beløb, som  du ønsker at støtte med.

Har du spørgsmål så kontakt Formand Lena Hesel - 29 24 69 49 - lena@konservative-vejle.dk