X

Gitte Eriksen

#3 // Kandidat til Vejle byråd

Erhvervslivet

I Vejle Kommune skal vi sikre ordentlige muligheder for erhvervslivet, og tænke erhvervsmæssig vækst og udvikling ind i lokalplanerne. Vi skal sikre et godt funderet erhvervsliv der har plads til lærlinge, seniorer der er slidt op fysisk grundet arbejde samt ikke mindst, en fremtidig udvikling og vækst.

Miljøet

Samtidig med kommunens udvikling, skal vi tænke en større indsats på miljøområdet ind i udvidelser og nybyggeri. Fra lavere afgifter på elbiler og solceller samt jordvarme til reetablering eller genplantning af grønne områder 1:1 når vi rydder arealer til byggeri. Vi skal øge fokus på biodiversiteten i vores by- og landområder, så vi sikrer den biologiske mangfoldighed for fremtiden.

Ungdommen

Vi skal sikre at de unge involverer sig lokalt, politisk og kulturelt. De skal komme med input til bymiljøet, uddannelsesstederne, vejledningsordninger og hjælpe til med at få ideerne omdannet til virkelighed. Vi skal bruge Ungehuset Værket til musik, kultur, politiske diskussioner, idè bank og som grundlag for et større og bredere sammenhold imellem de unge og resten af kommunen.

Vi skal sikre et sundt og aktivt fritidsliv for børn og unge, med hjælp fra engagerede frivillige, der vil være med til at sikre fremtidens borgere. Vi skal hjælpe med at udvikle foreningerne og støtte op omkring de frivillige, det giver et større sammenhold og solidt grundlag i lokalsamfundene både i og udenfor byerne.


DE KONKRETE / De helt konkrete tiltag, som jeg vil arbejde for:

  • Bedre infrastruktur i Vejle.
  • Større indsats på miljøområdet.
  • Flere studieboliger og grønne fællesområder.

Jeg er 43 år, samlevende med Kim Kristensen, og har 2 dejlige drenge på 16 og 21 år.

Jeg er entrepriseleder og kalkulator i Aarsleff Rail A/S, hvor vi arbejder med udvikling samt vedligehold af de danske jernbaner og letbaner.

Jeg har tidligere været selvstændig anlægsgartner, og finder stadig inspiration og ro i de grønne arealer omkring mig.

Jeg er spejderleder på 12. år, fordi jeg nyder at se den forskel det gør, at børn og unge får ansvar og frihed på en gang. Den mentale vækst og udvikling er med til at skabe morgendagens verdensborgere – og jeg er stolt over at bidrage til det.Se flere kandidater

Læs om vores visionerBørn og familie - fokus på børnefamiliernes behov

Børn har krav på fritid - tid de kan bruge på sport, fritidsliv og sammen med deres familie. Det har skolereformen med lektiecafeerne desværre sat sin begrænsning for, derfor ønsker vi at forkorte skoledagen og i stedet give muligheden for at indføre tolærerordning.
Vi ønsker garanteret børnepasning fra dag et, og med færrest mulige lukkedage - og for at skabe bedre by- og handelsoplevelser skal der være fokus på aktiviteter for børn i byrummene.

Erhvervspolitik - forbedrede vilkår skal skabe jobs

Erhvervslivet er det økonomiske fundament i vores samfund, og vi er afhængige af de jobs, som virksomhederne skaber. Derfor skal erhvervslivet have de bedste vilkår for at drive deres forretning. Derfor for vil vi fjerne både byggesagsgebyrerne og dækningsafgiften og siger selvfølgelig nej til at binde virksomheder til sociale klausuler.Vil du det samme som os? ... meld dig ind og bliv en del af vores fællesskab.

Medlemskab af Det Konservative Folkeparti i Vejle koster 100,- kr. det første år. Derefter 350,- kr. årligt

Du kan melde dig ind via SMS ”Kons Dit Navn” til 1910 eller via partiets hovedorganisation - klik her.

Du kan støtte vores arbejde via SMS med teksten “Kons vejle 150” -  “150" er det beløb, som  du ønsker at støtte med.

Har du spørgsmål så kontakt Formand Lena Hesel - 29 24 69 49 - lena@hesel.dk