X


  

Flemming Agerskov

#4 // Kandidat til Vejle byråd

#3 // Kandidat til Regionsrådet i Syddanmark

Respekten tilbage til folkeskolen

Respekten skal tilbage til folkeskolen, giv skolerne opgaven, ansvaret,og skab gode rammer for fysisk og mental trivsel elever som lærere. Den fysiske sundhed skal fremmes, så den kan bruges til at fremme den nødvendige indlæring. Ingen bør forlade folkeskolen uden faglige minimums færdigheder. 

Styr på Vejles trafikale udfordringer

Styr på Vejles trafikale udfordringer med respekt for byen og dens historie. Hvis Vejle skal komme på forkant med de trafikale udfordringer, så skal der tænkes langsigtet. Løsningerne skal respektere byen og dens historie. At lukke byen for trafik er at lukke for dele af livet i byen.

Åbenhed omkring det politiske arbejde

Åbenhed omkring det politiske arbejde - også det svære - med ordentlighed og i fordragelighed. Vi skal have et godt samarbejdsklima i byrådet. Vi skal kunne være langt mere åbne om løsningsforslag og debatter - også de svære og trælse. Hermed vil man kunne bringe demokratiet tilbage til vælgerne - og ikke blot hvert fjerde år.


DE KONKRETE / De helt konkrete tiltag, som jeg vil arbejde for:

  • Stands regnearkstyranniet – lyt til dem der har ansvaret – og giv dem ansvaret tilbage.
  • Stop den kommunale centralisering - lad borgerne uden for Vejle føle at det også er deres kommune.
  • Koordiner sundhed med regionen, så det er patientens ve og vel der er i fokus og ikke kassetænkning.

57 år gift med Marianne, sammen har vi 5 børn i alderen 20 - 33 år samt fire børnebørn.

Jeg er oberst og har været i det danske forsvar i 38 år heraf 4½ ¨på missioner. Jeg har stor nationalt og internationalt erfaring.

Ved siden af at være regionschef for Jylland og Fyn, så er jeg foredragsholder og underviser indenfor især antikorruption, narkobekæmpelse.

Jeg har direkte bekæmpet dette uvæsen i Afghanistan som chef for NATOs korruptionsbekæmpelsesenhed. 

Jeg har desuden stor erfaring med udvikling og implementering IT- systemer.Se flere kandidater

Læs om vores visionerEgtved

Egtved er fantastisk natur med en perlerække af kulturhistoriske steder.
Det giver Egtved nogle unikke turismemæssige potentialer som skal forløses i de kommende år - for der er arbejdspladser i turisme, og turisterne er allerede i området, for attraktioner som Legoland, Givskud Zoo og Kongernes Jelling trækker mange turister til. Det er vigtigt, at vi får alle disse turister til også at tage en tur forbi Egtved.

Vejle - trafikafvikling og klimasikring

Vi er afhængig af fremkommelighed i Vejle by, men vores trafiksystem er uhyre sårbart. Vi vil have gennemanalyseret trafikken i Vejle, så vi kan lave en holdbar helhedsplan for, hvordan trafikafviklingen i Vejle bliver bedst mulig.
Vejle ligger lavt og er dermed sårbar overfor oversvømmelser. Vi kan ikke leve med, at store dele af midtbyen står under vand fra tid til anden. Derfor skal vi afsætte midler til klimasikring.Vil du det samme som os? ... meld dig ind og bliv en del af vores fællesskab.

Medlemskab af Det Konservative Folkeparti i Vejle koster 100,- kr. det første år. Derefter 350,- kr. årligt

Du kan melde dig ind via SMS ”Kons Dit Navn” til 1910 eller via partiets hovedorganisation - klik her.

Du kan støtte vores arbejde via SMS med teksten “Kons vejle 150” -  “150" er det beløb, som  du ønsker at støtte med.

Har du spørgsmål så kontakt Formand Lena Hesel - 29 24 69 49 - lena@hesel.dk