X

Flemming Agerskov

#4 // Kandidat til Vejle byråd

#3 // Kandidat til Regionsrådet i Syddanmark

Respekten tilbage til folkeskolen

Respekten skal tilbage til folkeskolen, giv skolerne opgaven, ansvaret,og skab gode rammer for fysisk og mental trivsel elever som lærere. Den fysiske sundhed skal fremmes, så den kan bruges til at fremme den nødvendige indlæring. Ingen bør forlade folkeskolen uden faglige minimums færdigheder. 

Styr på Vejles trafikale udfordringer

Styr på Vejles trafikale udfordringer med respekt for byen og dens historie. Hvis Vejle skal komme på forkant med de trafikale udfordringer, så skal der tænkes langsigtet. Løsningerne skal respektere byen og dens historie. At lukke byen for trafik er at lukke for dele af livet i byen.

Åbenhed omkring det politiske arbejde

Åbenhed omkring det politiske arbejde - også det svære - med ordentlighed og i fordragelighed. Vi skal have et godt samarbejdsklima i byrådet. Vi skal kunne være langt mere åbne om løsningsforslag og debatter - også de svære og trælse. Hermed vil man kunne bringe demokratiet tilbage til vælgerne - og ikke blot hvert fjerde år.


DE KONKRETE / De helt konkrete tiltag, som jeg vil arbejde for:

  • Stands regnearkstyranniet – lyt til dem der har ansvaret – og giv dem ansvaret tilbage.
  • Stop den kommunale centralisering - lad borgerne uden for Vejle føle at det også er deres kommune.
  • Koordiner sundhed med regionen, så det er patientens ve og vel der er i fokus og ikke kassetænkning.

57 år gift med Marianne, sammen har vi 5 børn i alderen 20 - 33 år samt fire børnebørn.

Jeg er oberst og har været i det danske forsvar i 38 år heraf 4½ ¨på missioner. Jeg har stor nationalt og internationalt erfaring.

Ved siden af at være regionschef for Jylland og Fyn, så er jeg foredragsholder og underviser indenfor især antikorruption, narkobekæmpelse.

Jeg har direkte bekæmpet dette uvæsen i Afghanistan som chef for NATOs korruptionsbekæmpelsesenhed. 

Jeg har desuden stor erfaring med udvikling og implementering IT- systemer.Se flere kandidater

Læs om vores visionerÆldrepolitik - omsorg til vores forældre og bedsteforældre

Vores forældre og bedsteforældre har slidt og slæbt med hårdt arbejde for at skabe det samfund, vi har i dag. Til dem skal vi sige: "Tak for Danmark" ved at vise vores forståelse for de behov, som opstår, når kroppen ikke længere selv kan og sikre, at de får en anstændig behandling med en empatisk forståelse.

Børn og familie - fokus på børnefamiliernes behov

Børn har krav på fritid - tid de kan bruge på sport, fritidsliv og sammen med deres familie. Det har skolereformen med lektiecafeerne desværre sat sin begrænsning for, derfor ønsker vi at forkorte skoledagen og i stedet give muligheden for at indføre tolærerordning.
Vi ønsker garanteret børnepasning fra dag et, og med færrest mulige lukkedage - og for at skabe bedre by- og handelsoplevelser skal der være fokus på aktiviteter for børn i byrummene.Vil du det samme som os? ... meld dig ind og bliv en del af vores fællesskab.

Medlemskab af Det Konservative Folkeparti i Vejle koster 100,- kr. det første år. Derefter 350,- kr. årligt

Du kan melde dig ind via SMS ”Kons Dit Navn” til 1910 eller via partiets hovedorganisation - klik her.

Du kan støtte vores arbejde via SMS med teksten “Kons vejle 150” -  “150" er det beløb, som  du ønsker at støtte med.

Har du spørgsmål så kontakt Formand Lena Hesel - 29 24 69 49 - lena@hesel.dk