X


  

Dan Arnløv

#1 // Spidskandidat til Vejle byråd

Ordentlighed tilbage

Vejle kommune har i den forgangne valgperiode været igennem alt for mange skandaler - der er i dag for få politikere i Vejle byråd der tør sige fra og bekæmpe misbrug og skandaler.

Er du træt af skandaler og politikere der sætter sig selv før kommunens borgere, så støt en af de få vagthunde, borgerne har i Vejle byråd.

Byplanlægning og trafik

I Vejle kommune er det som om det næste byggeprojekt altid er vigtigere end de mennesker, der allerede bor her. Vi skal lytte til borgerne og vi skal ikke bebygge hver en åben plads, der skal være grønne åndehuller i byerne.

Trafikken i Vejle by er sårbar og der er brug for langtidsholdbare løsninger, Sønderbrogade bør ikke lukkes og ringvejen rundt om Vejle skal påbegyndes.

Invester i fremtiden

Fremtidens samfund kræver et stærkt erhvervsliv og en fremtidssikret god folkeskole.

Fjern erhvervsskatten dækningsafgiften så Vejle kommune kan forbedre sin tiltrækningskraft overfor nye virksomheder og skabe flere nye jobs.

Vejle kommunes skoler trænger til en langsigtet strategi og investeringsplan.


DE KONKRETE / De helt konkrete tiltag, som jeg vil arbejde for:

  • Arbejde for en ringvej rundt om Vejle.
  • Kæmpe for bedre trafikplanlægning i Vejle by.
  • Kæmpe imod lukningen af Sønderbrogade i Vejle.
  • Afskaffe dækningsafgiften og skabe flere jobs i kommunen.
  • Forkorte skoledagen for børnene og indføre tolærerordning.
  • Fortsætte med at tale imod skandaler og misbrug og forsvare borgernes rettigheder.
  • Skabe mere fleksible vilkår for børnefamilier ved, at afskaffe ferielukning i daginstitutioner.
  • Forsvare de grønne områder i byerne og arbejde for et stort grønt rekreativt område ved Rosborg.

Jeg er 42 år, indfødt vejlenser og bor stadig i Vejle by.

Jeg har siddet i Vejle byråd siden 2006 og har siden 06 siddet i økonomiudvalget.

I 2009 blev jeg kultur- og idræts udvalgsformand hvilket jeg stadig er. En post der giver mig en bred berøring med kommunens mange frivillige i kultur og idrætslivet. 

Hver dag se jeg hvor meget borgerne i Vejle kommune kan skabe og det er et kæmpe privilegie.


Dan er byrådsmedlem og vores spidskandidat til kommunalvalget i 2017.

Spidskandidaten er nummer 1 på vores opstillingsliste.DanArnloev

arnloev (facebook profil)

StemDanArnloev (facebook politiker side)

daajo@vejle.dk

25 47 35 35
Se flere kandidater

Læs om vores visionerErhvervspolitik - forbedrede vilkår skal skabe jobs

Erhvervslivet er det økonomiske fundament i vores samfund, og vi er afhængige af de jobs, som virksomhederne skaber. Derfor skal erhvervslivet have de bedste vilkår for at drive deres forretning. Derfor for vil vi fjerne både byggesagsgebyrerne og dækningsafgiften og siger selvfølgelig nej til at binde virksomheder til sociale klausuler.

Jelling

Vi skal være stolte over udviklingen i Jelling, men vi skal også huske, at mange har deres hverdag i Jelling, og at deres dagligdag skal fungere, og derfor skal vi med realistiske investeringer løse de infrastrukturmæssige udfordringer, der fortsat er i Jelling midtby.Vil du det samme som os? ... meld dig ind og bliv en del af vores fællesskab.

Medlemskab af Det Konservative Folkeparti i Vejle koster 100,- kr. det første år. Derefter 350,- kr. årligt

Du kan melde dig ind via SMS ”Kons Dit Navn” til 1272 eller via partiets hovedorganisation - klik her.

Du kan støtte vores arbejde via SMS med teksten “Kons vejle 150” -  “150" er det beløb, som  du ønsker at støtte med.

Har du spørgsmål så kontakt Formand Lena Hesel - 29 24 69 49 - lena@konservative-vejle.dk