X

Kim Hesel

#2 // Topkandidat til Vejle byråd

Jeg ønsker en by og et bystyre, der sætter ordentlighed i centrum

Et bystyre, der tager borgerhenvendelser seriøst således, at der er grobund for forståelse og tillid, og et bystyre hvor vi arbejder for brede beslutninger, gerne over midten af byrådet, og hvor vedligehold er vigtige end monumenter. Hellere få lappet hullerne i vejene og tømt tagbrønde og afløb end bygge nye haller.

Vores erhvervsliv skal serviceres hurtigt, billigt og effektivt og dækningsafgiften skal fjernes sådan, at vores erhvervsliv er konkurrencedygtig med vore nabobyer. Alt sammen for, at vi dels kan beholde arbejdspladserne i Vejle, dels for at der skabes så mange nye arbejdspladser som muligt.

Kommunens ansatte skal udsættes for mindre kontrol og mere tillid, så deres tid bliver brugt effektivt til det, de reelt er ansat til og ikke på skemaudfyldning.

Vi skal sætte krav til kvaliteten af nybyggeri og/eller ændringer, for det er generationerne efter os, der skal leve med det - helt generelt skal vi på alle områder fremme de langsigtede løsninger frem for de kortsigtede.

Ikke mindst, skal vi have en ordentlig og værdig ældrepleje. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at vores forældre og bedsteforældre ikke kan komme i bad når de ønsker det, og at de ikke får en ordentlig, sund og velsmagende mad.

Helt grundlæggende skal tankegangen være, at kommune er til for borgerne - ikke omvendt. 


Jeg ønsker indførsel af obligatorisk ”danskheds”-undervisning og aktivering til herboende flygtninge/indvandrere

Ikke kun undervisning i sproget dansk, også undervisning i hvad det vil sige at være dansk. Vores fælles baggrund, herunder kristendomskendskab – ikke på en missionerende måde, men således, at der opnås kendskab til vores fælles ophav/værdigrundlag.

Hvis jeg selv skulle bosætte mig i f.eks. Italien, ville jeg selv ønske at sætte mig ind i, ikke blot sproget, men også Italiens historie og katolicismens betydning i hverdagen.

Visionære trafikløsninger og flere p-pladser

Trafikken bliver mere og mere udfordrende, derfor skal langsigtede løsninger tilstræbes. Impulsive hovsaløsninger som for eksempel dem i forbindelse med Posthusgrunden skal ikke blive til virkelighed.

Cykelstier skal anlægges, hvor der er brug for dem, og ikke bare fordi man har mulighed for at få en pose penge fra en anden offentlig instans.

Lad os få nogle velgennemarbejdede trafikløsninger, der rækker langt ud i fremtiden, og lad os skabe parkeringsmuligheder i midtbyen, der er til at komme til for de handlende.

Anstændige forhold for ældre

Vi skal have en ordentlig og værdig ældrepleje. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at vore seniorborgere ikke kan komme i bad når de ønsker det eller, at de ikke får en ordentlig, sund og velsmagende mad.

Mindre djøffen og øffen - mere tillid, trivsel og tilfredshed.


DE KONKRETE / De helt konkrete tiltag, som jeg vil arbejde for:

  • Obligatorisk ”Danskheds” undervisning af flygtninge/indvandrere
  • Sund, frisk og velsmagende mad i ældreplejen
  • Nej tak til indførsel af sociale klausuler
  • Garanteret børnepasning fra dag 1 - og med færrest mulige lukkedage
  • Udvidet kontakt mellem skole og hjem – hvor det er nødvendigt
  • Dækningsafgiften sidste halvdel fjernes endeligt

Jeg er 52 år, gift med Lena Hesel - sammen har vi 4 børn i alderen 16-24 år.

Selvstændig erhvervsdrivende som ejendomsmægler, Valuar i Hesel Erhverv, der lige har fejret 22 års ”fødselsdag”. Sergent ved Livgarden, Bankmand i Sparekassen Sydjylland og tidligere boligejendomsmægler.

Lægdommer i boligretten. Riffel- og Flugtskydningsinstruktør i Vejle Jagtforening, hvor jeg hjælper og underviser andre jægere.


Kim stillede op for første gang i 2013 og er i øjeblikket 1. suppleant og er vores topkandidat til kommunalvalget i 2017. 

Topkandidaten er nummer 2 på vores liste og dermed den, der kommer lige efter spidskandidaten.KimHesel

kim.hesel (facebook profil)

xhesel (facebook politiker side)

kim@hesel.dk

40 42 01 23
Se flere kandidater

Læs om vores visionerBørn og familie - fokus på børnefamiliernes behov

Børn har krav på fritid - tid de kan bruge på sport, fritidsliv og sammen med deres familie. Det har skolereformen med lektiecafeerne desværre sat sin begrænsning for, derfor ønsker vi at forkorte skoledagen og i stedet give muligheden for at indføre tolærerordning.
Vi ønsker garanteret børnepasning fra dag et, og med færrest mulige lukkedage - og for at skabe bedre by- og handelsoplevelser skal der være fokus på aktiviteter for børn i byrummene.

Folkeskolen - skal give dygtige og dannede elever

Verden stiller højere krav til de kommende voksne end nogensinde før og den verden, der bliver mere og mere koncentreret omkring individet på trods af, at vi ved, at mennesker er stærkere og opnår mere i samarbejde med hinanden, skal vores børn udrustes til at navigere.
De skal have sans og forståelse for demokratiet og skal have lyst til at lære, og derfor skal de have erhvervsrettet undervisning, så de forstår dels formålet med skolegangen og de enkelte fag og dels sammenhængen mellem skole og erhverv.Vil du det samme som os? ... meld dig ind og bliv en del af vores fællesskab.

Medlemskab af Det Konservative Folkeparti i Vejle koster 100,- kr. det første år. Derefter 350,- kr. årligt

Du kan melde dig ind via SMS ”Kons Dit Navn” til 1910 eller via partiets hovedorganisation - klik her.

Du kan støtte vores arbejde via SMS med teksten “Kons vejle 150” -  “150" er det beløb, som  du ønsker at støtte med.

Har du spørgsmål så kontakt Formand Lena Hesel - 29 24 69 49 - lena@hesel.dk