X


  

Jens Erik Høj-Pedersen

#5 // Kandidat til Vejle byråd

Eleverne i folkeskolen skal have en kortere skoledag.

Udover at skoledagen skal være kortere skal det også være uden påtvungne lektiecafetimer, så eleverne har tid til fritidsinteresser, idræt og fritidsjob.

Unge der er psykisk sårbare har brug for hjælp og støtte så hurtigt som muligt. Således at deres sygdomsforløb ikke udvikler sig og forværres. Der skal gives hjælp og støtte til pårørende således at den unges netværk styrkes.

Den offentlige service forbedres og udvikles ved medarbejder fastholdelse og kompetenceudvikling.

Det er vigtigt for et højt serviceniveau, at vi er i stand til at fastholde kompetente og engagerede medarbejdere i Vejle, det gælder både skoler, institutioner og forvaltning.

Alle ældre bør kunne få hjælp til at blive i deres eget hjem, så længe de ønsker det. Men når behovet for plejehjem opstår, bør alle have mulig for at blive i lokal området, og ikke sendes på tværs af kommunen.

Derfor vil jeg arbejde for at ændre byrådsflertallets beslutning, og arbejde for at fremskynde opførelsen af et nyt plejecenter i Børkop, så Børkop og Brejning borger ikke skal flyttes langt væk. 


DE KONKRETE / De helt konkrete tiltag, som jeg vil arbejde for:

  • Kortere skoledage.
  • Hurtig indsats og hjælp til psykisk sårbare unge.
  • Opførelse af et nyt plejecenter i Børkop nu, så ingen ældre skal tvinges væk fra Børkop.

Jeg er 58 år gift med Alexa Høj-Pedersen og vi har 3 døtre og 6 dejlige børnebørn.

Jeg er skoleleder på Lukas-Skolen i Vejle, nu på 15 år.

Jeg er uddannet lærer fra Kolding seminarium i 1984 og har arbejdet med undervisning lige siden.

Fra 1999 til 2003 har jeg været udsendt til Afrika som missionær og har tidligere virket som frikirkepræst i Nordjylland.

Jeg har hele mit liv været aktiv som frivillig i kirke og foreningsliv. StemJensErikHoej (facebook politiker side)

jehp82@gmail.com
Se flere kandidater

Læs om vores visionerErhvervspolitik - forbedrede vilkår skal skabe jobs

Erhvervslivet er det økonomiske fundament i vores samfund, og vi er afhængige af de jobs, som virksomhederne skaber. Derfor skal erhvervslivet have de bedste vilkår for at drive deres forretning. Derfor for vil vi fjerne både byggesagsgebyrerne og dækningsafgiften og siger selvfølgelig nej til at binde virksomheder til sociale klausuler.

Børkop og Brejning - attraktiv for familier

Børkop og Brejning området er en bosætningsmagnet - den smukke natur og gode beliggenhed tiltrækker rigtig mange af kommunens tilflyttere.
Derfor skal vi være på forkant med udviklingen og i tide investere i nye dagsinstitutioner og skoleudbygninger og sikre, at der skabes gode rammer for børn og unges aktiviteter samt et stærkt handelsliv.Vil du det samme som os? ... meld dig ind og bliv en del af vores fællesskab.

Medlemskab af Det Konservative Folkeparti i Vejle koster 100,- kr. det første år. Derefter 350,- kr. årligt

Du kan melde dig ind via SMS ”Kons Dit Navn” til 1272 eller via partiets hovedorganisation - klik her.

Du kan støtte vores arbejde via SMS med teksten “Kons vejle 150” -  “150" er det beløb, som  du ønsker at støtte med.

Har du spørgsmål så kontakt Formand Lena Hesel - 29 24 69 49 - lena@konservative-vejle.dk